BK JärvaBK Järva

Satsningar

Folkets HusbyFolkets Husby

Satsningar

Husby FFHusby FF

Satsningar

LöparakademinLöparakademin

Satsningar

BK JärvaBK Järva

Satsningar

Folkets HusbyFolkets Husby

Satsningar

Husby FFHusby FF

Satsningar

LöparakademinLöparakademin

Satsningar

Pågående satsningar

Inom Collective Impact Husby startar vi löpande satsningar för att nå ökad hälsa och välbefinnande i Husby. Detta arbete har gjorts genom fokusgrupper för de olika målgrupperna, behovskartläggningar samt arbete i modell som säkerställer att vi faktiskt förstår behoven samt kopplingen till resultat vi arbetar mot.

Hur mår vi?

Sammanhang, stöd och verktyg för bättre psykisk hälsa

KUNSKAPSBANKEN

Vart vänder du dig när du behöver söka hjälp för ditt psykiska mående? Att hitta rätt är svårt och är ofta en utmaning i sig. Därför satsar vi på en lokal självhjälpsfunktion för Husby med info om var du kan vända dig och hur du checkar ditt mående.

SKYDDSNÄTET

Vi tror på att förvalta, använda oss av samt stärka de som redan har ett starkt förtroendekapital i vårt community. Därför utbildar vi nyckelpersoner och lokala aktörer i samtalsmetodik så att Husbybor kan vända sig till individer de har förtroende för när det känns tungt.

SAMTALSFORUM

Behovet av att känna meningsfullhet kopplar ihop människor. Vi skapar öppna forum för samtal kring existensiell hälsa och viktiga ämnen utifrån det gruppen har behov av att prata om. För oss är det viktigt att det finns ett regelbundet forum för att göra detta i Husby.

Målgrupper vi jobbar med just nu

Collective Impact Husby kommer i vår första omgång av satsningar utgå från tre målgrupper som har identifierats genom samskapande workshops och fokusgrupper.

13-16 år

Barn i åldern 13-16 år går i högstadiet och är i en avgörande ålder och ställs inför de första viktiga valen i livet.

Genom Husbygårdsskolan och Järvaskolan möter vi målgruppen i deras skolor. Efter skolan organiserar BK Järva basketlag för målgruppen och Löparakademien bidrar med fler aktiviteter med fokus på hälsa och tillsammans bidrar de till en mer meningsfull fritid.

16-25 år

Från 16-25 år är du ung vuxen och gör fler viktiga val i livet, där du går från ungdom till vuxen.

På Folkets Husby erbjuds en särskild del av huset för målgruppen och många aktiviteter riktas mot 16-25 åringar. Husby FF samlar communityt kring fotboll och Galdem A Talk vänder sig till unga lyssnare.

Föräldrar

Som förälder är du barnens viktigaste vuxen och många lokala frågor engagerar målgruppen.

I skolan är dialogen med föräldrar avgörande och många verksamheter i Husby riktar sig mot målgruppen, som på Stadsmissionen och Folkets Husby.

Sex prioriterade områden

De sex prioriterade områdena kommer från arbete med fokusgrupper och insamling av data från Husby och/eller Rinkeby-Kista. Collective Impact Husby knyter genomgående an till dessa prioriterade områden i sitt arbete.

God psykisk hälsa

God fysisk hälsa

Trygghet

Arbete och ekonomiska möjligheter

Goda relationer och meningsfull fritid

Tillgång till kunskap organisering och inflytande

Vill du finansiera initiativet?

Var med och finansiera bättre hälsa och välbefinnande i Husby och utveckla en ny modell för sociala investeringar.

Håll dig uppdaterad!

Skriv in din mailadress och få uppdateringar vad som händer.

Namn