Hur mår vi?

Första kontakten med vården

🏫  Elevhälsan

Elevhälsan erbjuder vård på skolor när du mår dåligt, med stöd av skolkurator/psykolog och skickar dig vidare när det behövs.

Mer om Elevhälsan »

🏠  Vårdcentraler

Till vårdcentralen kan alla som är 6+ år vända sig när de mår dåligt eller vill göra en hälsokontroll.

Om ditt barn är under 6 år så är det BVC (Barnavårdscentralen) som tar hand om liknande frågor.

📞  1177 Vårdguiden

På 1177.se så kan du läsa om all vård och de olika vårdaktörer som finns i ditt område. Informationen finns också tillgänglig i olika språk.

Mer om 1177 »

🏠  Järva ungdomsmottagning

Här kan du som ung upp till 23 år träffa en barnmorska, kurator eller läkare för att få hjälp med preventivmedel, genomföra hälsoundersökningar och prata om hälsa, sexualitet m.m.

TunnelbanaKISTA

Mer om Järva ungdomsmottagning »

📞  BRIS 1116111

Genom BRIS hjälptelefon kan du som är under 18 år komma i kontakt med en kurator som är utbildad i och van vid att prata om känslor, tankar och hur en har det. Du kan även chatta.

Mer om BRIS »

📞  Föräldralinjen

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Du når oss på telefon 020-85 20 00, måndag–fredag 10–15 helgfria vardagar och 19–21 på torsdagar. Du är anonym och Mind står för samtalskostnaderna.

Mer om Föräldralinjen »

Specialister

🏥  BUP

Elevhälsan eller vårdcentralen kan skicka vidare dig till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin).

Prima Järva

TunnelbanaRINKEBY

Mer om BUP Stockholm »

🏥  Malinamottagningen

Rädda Barnens Malinamottagning är en psykologmottagning som tar emot familjer med barn 0–5 år som behöver stöd av psykolog. Kontakta direkt på telefon eller genom BVC.

TunnelbanaSolna Centrum (Ibland genom filial i Kista)

Mer om Rädda Barnens Malinamottagning »

🏥  Järva Unga

Järva Unga erbjuder hjälp till unga 16-25 år som mår psykiskt dåligt, använder droger och som riskerar att utveckla ett beroende.

TunnelbanaKista

Mer om Järva Unga »

🏥  SCÄ

Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en specialistklinik för ätstörningar. Du kan antingen söka hit själv via 1177 på internet eller genom Alltid Öppet appen, du kan även bli skickad hit från din vårdcentral eller elevhälsan.

TunnelbanaMariatorget

Mer om SCÄ »

Akut

🚑  BUP akuten

Hit kan du vända dig om du är under 18 och mår akut dåligt.

  • Besök akuten på Sachsgatan 10 på Södermalm i Stockholm (vid Söder-sjukhuset).
  • Ring En väg in 08-123 524 50 (helgfri vardag klockan 8.00–16.00). En väg in är för dig under 18 år som behöver stöd och hjälp vid psykisk ohälsa.
  • Ring BUP Akutenhet 08-123 669 00 (vardagar 16.00–08.00 och på helger).

TunnelbanaSkanstull

Mer om BUP i Stockholm »

📞  112 SOS Alarm

Om du har självmordstankar eller vid risk för självmord.

  • Ring 112 (dygnet runt)
📞  Självmordslinjen
🚑  St. Göran Akutmottagning

Hit kan du vända dig om du är vuxen och mår akut dåligt. Du behöver ha fyllt 18 år. (Om du är under 18, se BUP-akuten).

TunnelbanaRådhuset

Mer om St. Göran Akutmottagning »

Beskrivning av insatsen

Kunskapsbanken är en lokal informationsplattform för boende och syftar till att göra det lättare att hitta rätt stöd och hjälp när du behöver det. Vi förstår att det kan vara svårt att veta var man ska vända sig för att få riktig hjälp, särskilt när det kommer till ens psykiska hälsa. Därför har vi samlat information om de resurser och tjänster som finns i området, så att du enkelt kan hitta det stöd du behöver.

Förutom ett digitalt material finns Kunskapsbanken som ett fysiskt material som görs tillgängligt på lokala mötesplatser och skolor. Materialet aktiveras genom samtal, workshops och kampanjer.

Kunskapsbanken syftar till att sänka trösklarna för att söka vård och framförallt möjliggöra enklare navigering bland alla de olika vårdaktörer som finns. På så sätt främjar vi en mer tillgänglig och jämlik tillgång till vård. Vi vill ge fler lokalbor tillgång till vården och skapa bättre förutsättningar för en bättre hälsa och välbefinnande.

Projektets tidstatus

30%

Projektet startar i mars 2023 och avslutas i december 2025.

Kontakt

Namn: Milqias Habte
E-post: [email protected]
Ort: Husby