Beskrivning av projektet

Skyddsnätet är en insats för att stärka communityt i Husby att stå bättre rustade att fånga upp boende både i vardagen och vid kriser. Satsningen syftar till att förvalta och stärka det starka förtroendekapitalet som redan finns hos nyckelpersoner i området för att främja ett mer välmående område. Vi vet att det är naturligt att vända sig till någon som man har förtroende för när man behöver hjälp.

Att skapa ett psykologiskt skyddsnät innebär att skapa utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte för de så kallade eldsjälar som lätt bränner ut sig. Ett starkt skyddsnät leder till att vi som område bättre kan fånga upp boende som behöver stöd i olika situationer, oavsett om det är utmaningar i vardagen eller vid akuta händelser. Ett starkt lokalt psykologiskt skyddsnät kan då komplettera offentliga aktörers krisstöd.

Arbetet involverar nattvandrare i området samt Upprustningen, Husby FF, Galdem A Talk och Folkets Husby. Ett exempel på utbilsningsinsatser kring krishantering som genomförs är Stoppa Blödningen, som SVT skildrar här.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Namn: Faisal Muse
Telefon: 0738-04 50 07
E-post: [email protected]
Ort: Husby

Relaterade satsningar