Beskrivning av projektet

Behovet av att känna meningsfullhet kopplar ihop människor. Vi skapar med Samtalsforum öppna samtal kring existentiell hälsa och viktiga ämnen utifrån det respektive grupp har behov av att prata om. För oss är det viktigt att det finns regelbundna forum för att göra detta i Husby. Inom insatsen ryms olika samtalsgrupper för åldersgruppen 13-16 år, och vi strävar efter att skapa en inkluderande och vänlig atmosfär där alla känner sig välkomna och fria att dela sina tankar och känslor.

För att uppnå vårt mål om ett mer välbefinnande område genomför vi ett antal satsningar för att förbättra de sammanhang, stöd och verktyg som främjar psykisk hälsa. Att skapa unga forum för samtal om mående och existentiell hälsa var en av de insatser som Husbybor ansåg viktiga att införa. Samtalsforum görs av ett antal aktörer i området efter ett förarbete och metodmaterial utarbetat av Folkets Husby, Löparakademin, BK Järva, Järvaskolan och RISE.
Hos basketklubben BK Järva bedrivs Samtalsforum med fokus på kamratskap och ledarskap genom att integrera samtalen med de befintliga träningarna för pojkar 13-15 år. Samtalen leds av Jobel Teklebrhan och Rola Abou Hachem.
I Löparakademins Samtalsforum integreras samtalen om mående i deras befintliga träningsprogram. Genom workshops stärker ledarna de gemensamma samtalen kring ungdomarnas förutsättningar för att nå sina mål i träningen och livet i stort. Samtalen leds av ledare från Löparakademin.
Järvaskolans Samtalsforum fokuserar på aktuella ämnen som de unga och lärare gemensamt tagit fram. Eleverna i åk 9 träffas under hösten en gång i veckan under ledning av Alma Sirbic och Amal Muse.
– Det är väldigt viktigt att våra ungdomar får en chans att göra sina röster hörda om olika samhällsaktuella utmaningar som finns idag, och att vi lyssnar in och pratar om sådant som berör dem, men som kanske inte har med ett undervisningsämne att göra, säger Alma Sirbic.
Samtalsforum drivs med stöd från Kronprinsessparets Stiftelse.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startar i mars 2023 och avslutas i juni 2024.

Kontakt

Namn: Faisal Muse
Telefon: 0738-04 50 07
E-post: [email protected]
Ort: Husby

Relaterade satsningar