Beskrivning av projektet

Behovet av att känna meningsfullhet kopplar ihop människor. Vi skapar med Existentiella forum öppna samtal kring existentiell hälsa och viktiga ämnen utifrån det respektive grupp har behov av att prata om. För oss är det viktigt att det finns regelbundna forum för att göra detta i Husby.

Inom insatsen ryms olika samtalsgrupper för olika åldrar, och vi strävar efter att skapa en inkluderande och vänlig atmosfär där alla känner sig välkomna och fria att dela sina tankar och känslor. Vi tror att genom att tillhandahålla plattformar för samtal och diskussioner, kan vi bidra till att stärka vårt community och främja en kultur där samtal fortsätter möjliggöras.

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i mars 2023 och avslutas i december 2023.

Kontakt

Namn: Faisal Muse
Telefon: 0738-04 50 07
E-post: [email protected]
Ort: Husby

Relaterade satsningar