Beskrivning av insatsen

Kunskapsbanken är en lokal informationsplattform för boende och syftar till att göra det lättare att hitta rätt stöd och hjälp när du behöver det. Vi förstår att det kan vara svårt att veta var man ska vända sig för att få riktig hjälp, särskilt när det kommer till ens psykiska hälsa. Därför har vi samlat information om de resurser och tjänster som finns i området, så att du enkelt kan hitta det stöd du behöver.

Förutom ett digitalt material finns Kunskapsbanken som ett fysiskt material som görs tillgängligt på lokala mötesplatser och skolor. Materialet aktiveras genom samtal, workshops och kampanjer.

Kunskapsbanken syftar till att sänka trösklarna för att söka vård och framförallt möjliggöra enklare navigering bland alla de olika vårdaktörer som finns. På så sätt främjar vi en mer tillgänglig och jämlik tillgång till vård. Vi vill ge fler lokalbor tillgång till vården och skapa bättre förutsättningar för en bättre hälsa och välbefinnande.

Projektets tidstatus

30%

Projektet startar i mars 2023 och avslutas i december 2025.

Kontakt

Namn: Milqias Habte
E-post: [email protected]
Ort: Husby

Relaterade satsningar