Kategori

Till vårdcentralen kan alla som är 6+ år vända sig när de mår dåligt eller vill göra en hälsokontroll.

Om ditt barn är under 6 år så är det BVC (Barnavårdscentralen) som tar hand om liknande frågor.

Recent Posts