Kategori Nyhetsbrev

21 februari samlades vi, 77 personer, från olika städer, sektorer och bakgrund för att svara på frågan: Hur kan vi samverka för att bli en enad kraft för orten?
Nätverket” är en idé om att centrera lokal områdesutveckling uppbackad av en nationell kraftsamling byggd på relationer.
Allt för att tillsammans möjliggöra ett mer rättvist samhälle där de närmast utmaningarna är med och leder förändringen.

Erfarenheterna från Collective Impact Husby är en central del av arbetet med Nätverket, som finansieras av Vinnova. Initiativet är ett nationellt grepp där Changers Hub, Bling, Möllans Basement och Folkets Husby samverkar för att lyfta frågor om lokal områdesutveckling, en mer inkluderande finansiering och en förtrycksfri förståelse för frågor om orten.

 

 

Recent Posts