Kategori Events

Onsdagen den 18:e oktober så bjöd Collective Impact Husby (CIH) in Husbybor och lokala aktörer till lanseringen utav satsningen ”Hur mår vi?”  som är en kraftsamling för att skapa bättre sammanhang, stöd och verktyg för arbete med psykisk hälsa.

Lanseringen tog plats i Folkets Husby och totalt deltog ca 50 personer i en 2 h workshop där insatserna Kunskapsbanken, Skyddsnätet och Samtalsforum presenterades av CIH. Syftet med eventet var att inkludera boende ytterligare i lösningsarbetet för de utmaningar som finns kring att navigera i sjukvården, att utveckla en mer förankrad krisberedskap samt hur vi kan fortsätta främja samtal om psykisk hälsa lokalt.

Nu ska feedbacken och de förbättrings förslag som lyftes under kvällen samlas för att kunna utveckla vidare satsningarna. Vi tackar för en fin kväll.

Recent Posts
Poddfestivalen