Kategori

Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en specialistklinik för ätstörningar. Du kan antingen söka hit själv via 1177 på internet eller genom Alltid Öppet appen, du kan även bli skickad hit från din vårdcentral eller elevhälsan.

TunnelbanaMariatorget

Mer om SCÄ »

Recent Posts