Collective Impact Husby består av lokala aktörer som gått samman för att uppnå långsiktiga sociala effekter med tydlig utgångspunkt i husbybors behov.

Nyttan med Collective Impact

Poolade resurser & delad risk

Kollektiva resurser för ökad påverkan och delad risk – vi utvecklar en modell för hur vi tar oss från kortsiktiga projekt till långsiktiga strategiskt förankrade satsningar.

Hållbar områdesutveckling

CI bidrar till uthållig områdesutveckling – tillsammans tar vi fram en modell för ökad egenmakt och bättre koordinering av insatser

Social impact

En gemensam struktur för analys, implementeringsstöd och uppföljning ökar kapaciteten att nå resultat

Transparens

Transparent och trovärdig redovisning av resultat genom extern utvärdering, forskning anknytning.

Håll dig uppdaterad!

Skriv in din mailadress och få uppdateringar vad som händer.

Namn