Collective Impact Husby – en modell för att stärka lokala aktörers insatser för ökat välbefinnande.

Pågående satsningar

KUNSKAPSBANKEN

Vart vänder du dig när du behöver söka hjälp för ditt psykiska mående? Att hitta rätt är svårt och är ofta en utmaning i sig. Därför satsar vi på en lokal självhjälpsfunktion för Husby med info om var du kan vända dig och hur du checkar ditt mående.

SKYDDSNÄTET

Vi tror på att förvalta, använda oss av samt stärka de som redan har ett starkt förtroendekapital i vårt community. Därför utbildar vi nyckelpersoner och lokala aktörer i samtalsmetodik så att Husbybor kan vända sig till individer de har förtroende för när det känns tungt.

SAMTALSFORUM

Behovet av att känna meningsfullhet kopplar ihop människor. Vi skapar öppna forum för samtal kring existensiell hälsa och viktiga ämnen utifrån det gruppen har behov av att prata om. För oss är det viktigt att det finns ett regelbundet forum för att göra detta i Husby.

Vi som står bakom

Vi som står bakom

Aktörerna

Håll dig uppdaterad!

Skriv in din mailadress och få uppdateringar vad som händer.

Namn